1. Chyla Barbara
 2. Cichoń Krzysztof
 3. Czapla Zdzisław
 4. Kamińska Elżbieta
 5. Kania Ewa
 6. Kotwica Jadwiga
 7. Kozieł Grażyna
 8. Koźbiał Ewa
 9. Koźmińska Aleksandra
 10. Krala Wanda
 11. Kryczka Jerzy
 12. Kubicki Stanisław
 13. Lalewicz Józef
 14. Lalewicz Marian
 15. Lelas Helena
 16. Matyszkiewicz Halina
 17. Pałys Grażyna
 18. Podkowa Zofia
 19. Podstawek Leokadia
 20. Połetek Emilia
 21. Radosz Maciej
 22. Rutkowski Witold
 23. Rybus Jadwiga
 24. Sosnowski Piotr
 25. Stojek Jan
 26. Szkadłubowicz Stanisław
 27. Szumilas Jan
 28. Śliwa Ryszard
 29. Śledź Zdzisław
 30. Śmieszek Longina
 31. Waluś Teres
 32. Wojniak Krystyna
 33. Wójtowicz Barbara
 34. Wójtowicz Janina
 35. Zaremba Irena
 36. Zeliasz Alicja
 37. Zoch Maria
 38. Barabasz Mieczysława
 39. Bielat Janina
 40. Durnaś Krystyna
 41. Dybała Helena
 42. Gacek Zdzisław
 43. Godowska Anna
 44. Grabowska Alicja
 45. Jakszewicz Kornel
 46. Jamroży Józef
 47. Jankowski Grzegorz
 48. Kłys Krystyna
 49. Korzec Stanisław
 50. Kuc Krystyna
 51. Letkiewicz Czesława
 52. Madej Andrzej
 53. Maj Bogdan
 54. Malec Stanisława
 55. Olszowa Bogusława
 56. Papier Stanisław
 57. Piotrowska Elżbieta
 58. Poros Janina
 59. Przyborowska Janina
 60. Rogowski Stanisław
 61. Sabatowska Barbara
 62. Szewczyk Janina
 63. Sztuk Roman
 64. Szymacha Henryk
 65. Szymańska Wacława
 66. Topolski Jan
 67. Wilk Barbara
 68. Wilk Helena
 69. Wojtacha Krystyna
 70. Wołoszyn Janina
 71. Zając Alina
 72. Baran Bogusław
 73. Bojdo Maria
 74. Czubala Adam
 75. Dygdoń Jerzy
 76. Dytkowska Aleksandra
 77. Góra Czesława
 78. Gręda Krystyna
 79. Guca Anna
 80. Jurecka Maria
 81. Korczak Henryka
 82. Kordek Piotr
 83. Kowalik Józef
 84. Kryczka Bernadeta
 85. Madej Antonina
 86. Majcher Genowefa
 87. Nogaś Bogdan
 88. Orłowski Andrzej
 89. Palus Anna
 90. Pałys Zofia
 91. Ptak Zofia
 92. Sienkiewicz Leokadia
 93. Szczęsna Barbara
 94. Szybalska Agnieszka
 95. Szymańska Małgorzata
 96. Szymańska Halina
 97. Wiercichowski Tadeusz
 98. Zarębska Krystyna
 99. Wróbel Zdzisława
 100. Zdziebko Zofia
 101. Zioło Stanisław
 102. Chrobot Zbigniew
 103. Czapla Bożena
 104. Drozdowska Krystyna
 105. Gniadek Halina
 106. Grzesiak Anna
 107. Jaroszek Lidia
 108. Jurecki Roman
 109. Kafara Czesław
 110. Korzeń Edward
 111. Kowalczyk Teresa
 112. Lasia Grażyna
 113. Leszczyński Mariusz
 114. Lewińska Elżbieta
 115. Łuczyński Jacek
 116. Majchrowska Maria
 117. Maruszewska Anna
 118. Mazur Janina
 119. Palimąka Józef
 120. Parka Marcin
 121. Pawelec Barbara
 122. Pęcherski Ryszard
 123. Pieczonka Teresa
 124. Piwowarczyk Ryszard
 125. Rogowska Anna
 126. Rokicka Bogusława
 127. Rutkowski Tadeusz
 128. Siedlecki Grzegorz
 129. Skotnicki Władysław
 130. Skórska Jolanta
 131. Skwara Zofia
 132. Skwark Jolanta
 133. Strużycka Teresa
 134. Syrkiewicz Maria
 135. Turek Zbigniew
 136. Wojtacha Andrzej
 137. Zarzycka Jadwiga
 138. Ziółkowski Jerzy
 139. Nyk Janina
 140. Granek Anna
 141. Juszczyk Krystyna
 142. Wierzbicki Marian
 143. Woźniak Wiesław
 144. Wróbel Teresa
 145. Papier Bożena
 146. Mizdrak Zbigniew