1. Ambroża Wanda
 2. Bielec Lidia
 3. Chrząszcz Krystyna
 4. Dytkowska Danuta
 5. Dziewanowska Modesta
 6. Gajska Zofia
 7. Gawlik Kazimiera
 8. Janicka Zofia
 9. Kabat Janina
 10. Kozieł Eugeniusz
 11. Kwiatek Ryszard
 12. Lasota Alicja
 13. Liguzińska Teresa
 14. Maj Henryk
 15. Mostek Tadeusz
 16. Poreckowska Maria
 17. Robak Maria
 18. Prędka Irena
 19. Topolska Barbara
 20. Widliński Roman
 21. Zając Natalia
 22. Żyła Marian
 23. Boduch Teresa
 24. Cepiel Zdzisław
 25. Czarnecka Anna
 26. Gajocha Daniela
 27. Gałązka Bogdan
 28. Gągol Jerzy
 29. Gil Henryka
 30. Grabda Cecylia
 31. Grochowska Janina
 32. Jurecki Jan
 33. Juszczyk Andrzej
 34. Kaczanowska Barbara
 35. Kaleta Piotr
 36. Kalita Mieczysława
 37. Karp Teresa
 38. Karwasiński Mieczysław
 39. Ludwikowski Andrzej
 40. Makowska Barbara
 41. Marońska Halina
 42. Poros Elżbieta
 43. Rajca Edward
 44. Salwierak Alina
 45. Sidło Zbigniew
 46. Wołoszynowski Krzysztof
 47. Cepil Janina
 48. Fert Józef
 49. Jaskólska Ewa
 50. Król Jerzy
 51. Maciejewska Elżbieta
 52. Mazur Józef
 53. Marczewski Czesław
 54. Nizińska Janina
 55. Bugaj Jolantyna
 56. Domagała Mieczysław
 57. Durma Marian
 58. Gradzik Adam
 59. Jakubczyk Jadwiga
 60. Kuc Halina
 61. Łabędź Kazimierz
 62. Majcher Elżbieta
 63. Maruszewska Barbara
 64. Michalska Jadwiga
 65. Molisak Maria
 66. Mormel Michał
 67. Mulik Halina
 68. Pawełczak Alfred
 69. Pietrzyk Elżbieta
 70. Prędka Maria
 71. Ścisło Franciszek
 72. Światowiec Józefa
 73. Wołoszynowski Stanisław
 74. Żołądź Zdzisława