1. Chrząszcz Stanisław
 2. Domagała Tadeusz
 3. Jakubowski Jerzy
 4. Jaskólski Jan
 5. Jurecka Stefania
 6. Koźmiński Adam
 7. Lach Gertruda
 8. Lewiński Stanisłąw
 9. Matuszczyk Zofia
 10. Nogaś Eliza
 11. Prędka Halina
 12. Rutkowski Marian
 13. Skowron Stanisłąwa
 14. Sobiegraj Piotr
 15. Stanula Barbara
 16. Strojna Barbara
 17. Suchańska Krystyna
 18. Sztefko Maria
 19. Wach Teresa
 20. Wilk Kazimierz
 21. Żak Witold
 22. Ciba Teodora
 23. Doktór Janina
 24. Dytkowski Jan
 25. Gradzik Czesław
 26. Jurecki Marek
 27. Juszczyk Elżbieta
 28. Kal Maria
 29. Karcz Jerzy
 30. Kopciara Leszek
 31. Krawiec Ryszard
 32. Krzemień Halina
 33. Mazur Helena
 34. Nowakowska Maria
 35. Pałys Wiktor
 36. Pietrzyk Maria
 37. Rajszczak Anna
 38. Rawski Czesław
 39. Resil Jerzy
 40. Smysło Teresa
 41. Struzik Janina
 42. Szafraniec Danuta
 43. Szafraniec Marianna
 44. Trojanowska Grażyna
 45. Teliszczak Jadwiga
 46. Wacławik Sylwester
 47. Wawrzyk Stanisłąw
 48. Wójtowicz Barbara
 49. Zeliasz Maria
 50. Żubrowska Ewa
 51. Bajor Jarosłąw
 52. Ejsmond Aleksandra
 53. Gawor Eugeniusz
 54. Gąska Alicja
 55. Głuszek Lidia
 56. Janicka Krystyna
 57. Kiniorski Leonard
 58. Kowalski Waldemar
 59. Kurek Bronisława
 60. Leszczyńska Krystyna
 61. Łucarz Marek
 62. Marek Irena
 63. Michalska Krzysztofa
 64. Ola Grażyna
 65. Ozdoba Irena
 66. Papaj Krystyna
 67. Słowak Mieczysław
 68. Swałdek Michał
 69. Szymańska Danuta
 70. Szymańska Janina
 71. Tański Adam
 72. Treliński Piotr
 73. Walasek Stanisław
 74. Wirecki Zygmunt
 75. Zdziebło Leszek
 76. Resil Halina