1. Bartosik Stanisław
 2. Ciurlik Zofia
 3. Godzwon Halina
 4. Gawlik Maria
 5. Janicka Danuta
 6. Kawiński Stanisław
 7. Kowzan Mirosław
 8. Makówka Jerzy
 9. Marek Anna
 10. Misiewicz Stanisław
 11. Naskręt Tadeusz
 12. Ostrowska Krystyna
 13. Pałys Jan
 14. Plebankiewicz Jerzy
 15. Sarna Irena
 16. Skrzyński Władysław
 17. Stępień Marianna
 18. Stępień Tadeusz
 19. Świąder Witold
 20. Tometczak Alfreda
 21. Urbański Ryszard
 22. Wacławik Jadwiga
 23. Wnuk Wiesława
 24. Żal Stanisław
 25. Błaszczykiewicz Władysław
 26. Buba Władysław
 27. Froncz Anna
 28. Gałka Julian
 29. Gierek Lucyna
 30. Gryc Mieczysław
 31. Juda Marian
 32. Klepacz Zdzisław
 33. Kolarz Jerzy
 34. Kowalska Janina
 35. Krala Antoni
 36. Król Józef
 37. Krzak Bogusława
 38. Madej Alina
 39. Lach Jerzy
 40. Madej Stanisław
 41. Maj Jerzy
 42. Pacholec Józef
 43. Pawłowska Czesława
 44. Przynarowski Stefan
 45. Skrobot Zdzisława
 46. Słowak Eugeniusz
 47. Smuła Leokadia
 48. Stojek Zbigniew
 49. Strońska Zofia
 50. Szydłowski Marian
 51. Tkacz Wincenty
 52. Wadowski Wincenty
 53. Wojdan Zdzisław
 54. Wójcik Marian
 55. Wójtowicz Stanisław
 56. Krotkiewska Izabella
 57. Żytecka Barbara
 58. Bajor Teresa
 59. Broński Jan
 60. Bystranowski Władysław
 61. Chałupka Krystyna
 62. Chmielowiec Krzysztof
 63. Chrzan Antoni
 64. Cieplińska Eleonora
 65. Gocoł Leon
 66. Jaworski Stanisław
 67. Jurecki Roman
 68. Kolankowski Stanisław
 69. Łosin Ludwika
 70. Mazurek Tadeusz
 71. Mirończuk Jadwiga
 72. Pawlak Krystyna
 73. Przepiórka Roman
 74. Rajca Krystyna
 75. Ratusznik Mieczysław
 76. Szałach Marianna
 77. Skiba Czesław
 78. Strzelecki Stanisław
 79. Śledzik Zenon
 80. Urban Leokadia
 81. Wawszczyk Maciej
 82. Witek Marian
 83. Zeliaś Aleksander
 84. Żurek Stanisław