1. Bąkowska Helena
 2. Błasińska Krystyna
 3. Bykowska Barbara
 4. Dobrzański Antoni
 5. Kopeć Stanisław
 6. Kowalik Helena
 7. Pieczonka Leonard
 8. Piotrowska Anna
 9. Radej Helena
 10. Skarszewska Anna
 11. Baranowski Zbigniew
 12. Jasiński Bolesław
 13. Makuch Tadeusz
 14. Musiał Lidia
 15. Papier Antoni
 16. Pińkowski Jerzy
 17. Siennicki Henryk
 18. Stanisławski Zdzisław
 19. Stradowska Helena
 20. Szarek Władysław
 21. Wojtaś Ryszard
 22. Kowal Czesław
 23. Kozłowska Zofia
 24. Kuroczko Janina
 25. Kwaśny Marian
 26. Kwiecień Jadwiga
 27. Nycz Danuta
 28. Siwecka Danuta
 29. Tatarska Irena
 30. Teretuta Danuta
 31. Ziętarska Irena
 32. Bartnik Edmund
 33. Bęben Adam
 34. Gaj Tadeusz
 35. Galus Feliks
 36. Godowski Zbigniew
 37. Grzegorzewski Zygmunt
 38. Jasionek Marian
 39. Jop Marian
 40. Karaś Lucjan
 41. Knopp Krystyna
 42. Lewiński Jan
 43. Machynia Jerzy
 44. Madziara Aniela
 45. Makuch Bolesław
 46. Maciejewski Edward
 47. Nowicki Ryszard
 48. Rajca Stanisław
 49. Swałdek Bolesław
 50. Szostak Witold
 51. Ślusarczyk Bronisław
 52. Zadarnowski Stanisław
 53. Zołotajkin Wacław