Regulamin XVIII Turnieju im. Huberta Wagnera
w siatkówce dziewcząt i chłopców
szkół średnich 18-19 marca 2020 r.

Celem XVIII Turnieju im. Huberta Wagnera 2020r. jest:

  • upamiętnienie postaci Huberta Jerzego Wagnera, wybitnego trenera, twórcy sukcesów w męskiej siatkówce w Polsce: -złoto MŚ 1974(Meksyk) i złoto IO w Montrealu 1976),
  • popularyzacja siatkówki w szkole i środowisku,
  • promocja szkoły, propagowanie zdrowych zasad współzawodnictwa, integracja środowiska uczniowskiego.

Organizator:

  1. Szkolny Klub Sportowy przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

Ustalenia organizacyjne

Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie jedną szatnię.

Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.

Termin i miejsce XVIII Turnieju:

18 marca 2020 r. o godz. 830 (dziewczęta),

19 marca 2020 r. o godz. 830 (chłopcy),

w hali sportowej I LO w Busku-Zdroju.

Program XVIII Turnieju:

Zaproszone zespoły dziewcząt i chłopców po rozlosowaniu, grają systemem ,,każdy z każdym”. Mecz kończy wygranie 2 setów. Sety rozgrywane są do 21 pkt. Przy wyniku 1:1 w setach, set rozstrzygający (tiebreak) rozgrywany jest do 15 pkt.(lub do 2 pkt. przewagi). Za  zwycięstwo 2:0 (wygrany zespół otrzymuje 2 pkt., przegrany 0 pkt.) Za zwycięstwo 2:1 (wygrany zespół otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt.). O kolejności miejsc decyduje tabela (wygrane mecze, bilans setów i małych punktów).

Uczestnictwo i dokumenty:

Udział biorą zaproszone zespoły szkół. Lista imienna uczniów musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły z ważnymi badaniami lekarskimi i ważną legitymacją szkolną.

Nagrody:

Zespół który zajmie pierwsze  miejsce otrzyma Puchar Starosty Powiatu Buskiego. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości zawodnicy i zawodniczki nagrody rzeczowe.

Finansowanie:

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Uczniowie są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia szkolnego.

Adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

28-100 Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 13

Tel/Fax (041) 378 36 53

Sprawy różne:

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje wyłącznie organizator w dniu rozgrywek.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Organizator turnieju i opiekun SKS
mgr Mariusz Zaręba