Regulamin XVI  Turnieju im. Huberta Wagnera
w siatkówce dziewcząt i chłopców
szkół  ponadgimnazjalnych 15-16  marca 2018 r.

 

Celem XVI Turnieju im. Huberta Wagnera 2018 r. jest:

  • upamiętnienie postaci Huberta Jerzego Wagnera, wybitnego trenera, twórcy sukcesów w męskiej siatkówce w Polsce:
    (złoto MŚ 1976 w Meksyku i złoto IO w Montrealu 1976),
  • popularyzacja siatkówki w szkole i środowisku,
  • promocja szkoły, propagowanie zdrowych zasad współzawodnictwa, integracja środowiska uczniowskiego.

Organizator:

  1. Szkolny Klub Sportowy przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

Ustalenia organizacyjne

Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie jedną szatnię.

Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.

Termin i miejsce XVI Turnieju:

15 marca 2018r. o godz. 830 (dziewczęta).

16 marca 2018r. o godz. 830 (chłopcy).

hala sportowa I LO w Busku-Zdroju.

Program XVI Turnieju:

Zaproszone zespoły dziewcząt i chłopców po rozlosowaniu, grają systemem ,,każdy z każdym”. Mecz kończy wygranie 2 setów. Sety rozgrywane są do 25 pkt. Przy wyniku 1:1 w setach, set rozstrzygający (tie-break) rozgrywany jest do 15 pkt (lub 2 pkt. przewagi). Za  zwycięstwo 2:0 (wygrany zespół otrzymuje 2 pkt., przegrany 0 pkt.) Za zwycięstwo 2:1 (wygrany zespół otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt.). O kolejności miejsc decyduje tabela (wygrane mecze, bilans setów i małych punktów).

Uczestnictwo i dokumenty:

Udział biorą zaproszone zespoły szkół. Lista imienna uczniów musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły z ważnymi badaniami lekarskimi i ważną legitymacją szkolną.

Nagrody:

Zespoły za pierwsze trzy miejsca otrzymują Puchary Starosty Powiatu Buskiego. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości zawodnicy i zawodniczki nagrody rzeczowe.

Finansowanie:

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Uczniowie są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia szkolnego.

Adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

28-100 Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 13

Tel/Fax (041) 378 36 53

e-mail szkoły: lobusko@poczta.onet.pl

Bezpośredni kontakt z organizatorem turnieju:

Tel.kom. 662 730 949

e-mail: stjopa@op.pl

Sprawy różne:

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje wyłącznie organizator w dniu rozgrywek. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizator turnieju i opiekun SKS 
mgr Mariusz Zaręba