W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostały przygotowane e-podręczniki dostępne na stronie www.epodreczniki.pl. Są to podręczniki do:

Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalającą na samodzielną pracę w domu.