I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Tadeusza Kościuszki
w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax (041) 378 3653
e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl
http://www.lobusko.pl

Rekrutacja odbywa się poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

  1. https://swietokrzyskie.edu.com.pl/
  2. http://powiat.busko.pl
  3. http://lobusko.pl

 

W związku z wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat) jest możliwe od 19 do 25 czerwca 2019 r.