Lekcja  otwarta  Klasa III

I Liceum Ogólnokształcące im, T. Kościuszki

w Busku – Zdroju

Temat lekcji:  Genetyka w matematyce.

prowadzący: Anna Kosela, Katarzyna Tometczak – Morus

Cele lekcji:

  1. zapoznanie uczniów z zasadami dziedziczenia genów oraz podstawowym słownictwem z zakresu genetyki,
  2. zapoznanie uczniów z możliwościami zastosowania matematyki w rozwiązywaniu zadań z genetyki,
  3. zapoznanie uczniów z przykładami zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w których występują zagadnienia genetyczne.

Przebieg zajęć:

  1. czynności organizacyjne,
  2. zapoznanie z zasadami  dziedziczenia genów według prawa Mendla – pogadanka,
  3. przypomnienie podstawowych metod rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa,
  4. rozwiązywanie zadań (przygotowana lista dla każdego ucznia – załącznik) dwiema metodami – ujęcie matematyczne i biologiczne.
  5. podsumowanie – omówienie zalet i wad każdej z zaproponowanych metod w poszczególnych przypadkach.

 

                                                              podpis prowadzącego zajęcia:

zadania