Lekcja  otwarta  klasa  III

I Liceum Ogólnokształcące im, T. Kościuszki

w Busku – Zdroju

Temat lekcji:   Wykorzystanie statystyki do opisywania i interpretacji zjawisk społeczno – politycznych;

prowadzący: Katarzyna Tometczak – Morus, Barbara Galant

Cele lekcji:

  1. Rozwijanie umiejętności odczytywania i interpretowania informacji dotyczących różnych zjawisk, np. ekonomicznych, socjologicznych na podstawie wykresów funkcji, tabel i diagramów.
  2. Dalsze rozwijanie umiejętności wykorzystywania obliczeń procentowych w zadaniach             z kontekstem realistycznym;
  3. Kształcenie umiejętności używania określenia procentu i punktu procentowego ze zrozumieniem.
  4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania statystyki na przedmiotach humanistycznych.

Przebieg zajęć:

  1. czynności organizacyjne,
  2. przypomnienie własności funkcji, które można odczytać na podstawie jej wykresu oraz ich zastosowania w interpretowaniu danych;
  3. przypomnienie pojęcia procentu, punktu procentowego, punktu bazowego oraz              podkreślenie różnicy między tymi pojęciami,
  4. rozwiązywanie zadań, rozwijających umiejętności interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów, tabel  i diagramów (zbiór zadań klasa1 OE Pazdro, zadania z testów z historii i wiedzy o społeczeństwie),
  5. podsumowanie.

                                                                                                                                            podpis prowadzącego zajęcia

 Zadania do mat – wos