Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Skład Prezydium:

  1. Gradzik Paweł kl.2B – przewodniczący
  2. Jabłoński Dominik– kl.3e – z-ca
  3. Wiekiera Oliwier – kl.1B – z-ca
  4. Błąd Julia – kl.2e – członek
  5. Sagan Filip – kl.2g – członek