Lekcja  otwarta  klasa I

I Liceum  Ogólnokształcące  im. T. Kościuszki w Busku- Zdroju

Temat-   Liryka  grecka i etapy jej rozwoju.

Prowadzący :  Jolanta Łukasik i Urszula  Polak

Cele lekcji:

  1. Zapoznanie uczniów z kontekstem kultury antycznej mającym wpływ na rozwój liryki greckiej.
  2. Zapoznanie uczniów z biografiami wybranych liryków greckich.
  3. Zapoznanie uczniów z tekstami wierszy- analiza.
  4. Zapoznanie uczniów z brzmieniem tekstów w języku greckim.
  5. Zapoznanie uczniów z istotnymi zjawiskami

Przebieg lekcji:

1.czynności  organizacyjne

2.przybliżenie kontekstu kulturowo- społecznego do etapów rozwoju liryki greckiej

3.ciekawostki biograficzne

4.analiza tekstów lirycznych

5.odczytanie tekstów w języku greckim lub w  przekładzie łacińskim

  1. analiza metrum, wprowadzenie odpowiednich pojęć z zakresu poetyki
  2. podsumowanie- synteza wiadomości z zakresu pojęć związanych z liryką grecką.

Nauczyciele obserwujący lekcję:

1.

2.

3.

4.

powrót