Lekcja  otwarta  klasa I

I Liceum  Ogólnokształcące  im. T. Kościuszki w Busku- Zdroju

Temat-   Z  podziwu dla Greków, ale łaciną spisane- Pieśni Horacego.

Prowadzący :  Jolanta Łukasik i Urszula  Polak

Cele lekcji:

  1. Zapoznanie uczniów z kontekstem kultury antycznej mającym wpływ na twórczość Horacego.
  2. Zapoznanie uczniów z biografią Horacego.
  3. Zapoznanie uczniów z tekstami wybranych wierszy- analiza.
  4. Zapoznanie uczniów z brzmieniem tekstów w języku  łacińskim.
  5. Zapoznanie uczniów z istotnymi pojęciami związanymi z twórczością Horacego.

Przebieg lekcji:

1.czynności  organizacyjne

2.przybliżenie kontekstu kulturowo- społecznego istotnego dla zrozumienia twórczości poety

3.ciekawostki biograficzne

4.analiza wybranych tekstów lirycznych

5.odczytanie tekstów w języku  łacińskim

  1. analiza metrum, wprowadzenie odpowiednich pojęć z zakresu poetyki Horacego
  2. podsumowanie- synteza wiadomości ( postawa horacjańska, skrzydlate słowa, cechy gatunkowe,itp.)

 

powrót