S5004665W ramach porozumienia „Partnerstwo: Szkoła – Politechnika Świętokrzyska” zawartego pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Buskiego a kielecką uczelnią, w dniu 27.02.2014r. uczniowie z klasy 3B i 3G uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach na Politechnice Świętokrzyskiej. 38 – osobowa grupa pod opieką prof. Janusza Ciby i prof. Eweliny Gajdy miała okazję brać udział w zajęciach prowadzonych w formie wykładów, laboratoriów oraz pokazów. Większość zajęć odbywała się na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn. Uczniowie zwiedzali podległe jednostki organizacyjne wydziału, między innymi Centrum Laserowych Technologii Metali. W trakcie zajęć niektórzy uczniowie mieli okazję samodzielnie spróbować spawania metodą laserową.

Miłą niespodzianką w trakcie zajęć była wizyta Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby. Pan Zbigniew Koruba jest absolwentem I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, na stałe mieszka w podbuskiej Broninie. W trakcie spotkania pan Dziekan wspominał lata spędzone w naszej szkole, niektórych swoich nauczycieli oraz kolegów z klasy. Bardzo pochlebnie wypowiadał się o absolwentach buskiego ogólniaka, którzy są studentami na Politechnice Świętokrzyskiej. Pan Dziekan zachęcał do podejmowania studiów na kierunkach technicznych ze względu na większe szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

Wszystkich zainteresowanych taką  formą zajęć, w jakich uczestniczyła klasa 3B i część uczniów z klasy 3G, kielecka uczelnia zaprasza w dniu 7 marca 2014r. na Dni Otwarte Politechniki Świętokrzyskiej od godz. 1100. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką studiowania na  Politechnice Świętokrzyskiej i kierunkami kształcenia.