W dniu 27 marca odbył się w naszej szkole po raz drugi  „Dzień Bezpieczeństwa” zorganizowany przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Przedsięwzięcie to realizowane jest  w ramach udziału I LO w Programie Edukacyjnym Kultura Bezpieczeństwa i Zdrowia.

W tym dniu gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli instytucji,  którzy prowadzili zajęcia z uczniami ILO.