W ramach działań profilaktycznych organizowanych przez szkołę uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. W czasie spotkania policjant omówił zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną młodzieży w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zapoznał  uczniów z karami grożącymi za popełnienie czynu karalnego. Młodzież chętnie i aktywnie  uczestniczyła w tym spotkaniu.

Podobne spotkanie zorganizowano w dniu 9 listopada 2016r., dla rodziców uczniów klas pierwszych.