ścdn    Logo ekosan  Ambasada Izraela w Polsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku- Zdroju  zaprasza na

zdjwystawę „DUVDIVANI – KUSTOSZ LOKALNEJ PAMIĘCI” polski Marc Chagall- Duvdivani czyli Jesekiel David Kirszenbaum- artysta ze Staszowa   (także Ezechiel, Chaskiel) urodził się w 1900 roku w Staszowie – polski malarz i karykaturzysta pochodzenia żydowskiego.

Urodził się jako syn rabina. W roku 1920 przybył do Niemiec. Przez trzy lata pracował w kopalniach Westfalii, by zarobić na studia. W roku 1923 rozpoczął studia w Bauhaus w Weimarze u Paula Klee, Wassilego  Kandinskiego i Lyonela Feiningera. W roku 1925 zamieszkał w Berlinie. Rysował karykatury dla berlińskiej prasy lewicowej, jak: Ulk, Querschnitt, Roter Pfeffer, Magazin für alle i Die Rote Fahne. Posługiwał się pseudonimem Duvdivani. W roku 1933 wyemigrował do Paryża i przyłączył się do École de Paris. Po wybuchu II wojny światowej jako cudzoziemiec został przez władze francuskie internowany i przebywał w obozach pracy na terenie podległym rządowi Vichy.

Jego dzieła zostały uznane przez władze hitlerowskie za sztukę zdegenerowaną, a jego paryska pracownia została zdemolowana i rozgrabiona.

Około 600 prac uległo zniszczeniu.

Jego żona Helma została uwięziona 1944 przez Gestapo i wywieziona do obozu zagłady w Auschwitz- Birkenau, gdzie straciła życie. Jesekiel Dawid Kirszenbaum przeżył wojnę i po jej zakończeniu powrócił do twórczości, w znacznej części poświęconej  ekspresjonistycznemu opisowi dziejów Zagłady.

Zmarł w Paryżu w roku 1954r.

obraz

Tu nie ma miejsca dla Żydów 1945 r.Olej na płótnie

Wystawa potrwa do 16 marca 2015 r. w Auli I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju

Tel. 41 3783653, opiekun wystawy szkolnej: Małgorzata Grabska