Zblirecytża się powoli kolejna, 70- ta już, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 20 marca odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, który zginął w walce 4 sierpnia 1944r.

W Konkursie wzięła udział dość liczna  grupa naszych uczniów. Poziom prezentowanych  utworów był wysoki i bardzo  wyrównany. Być może inspirację uczestnicy znaleźli w filmie poetycko-biograficznym Kordiana Piwowarskiego „Baczyński”. To niezwykła opowieść o niezwykłym człowieku i niezwykłym pokoleniu. Najbardziej zaskakujące w filmie  są właśnie fragmenty poświęcone slamowi poetyckiemu (otwartemu konkursowi poetyckiemu) zorganizowanemu przez młodych fanów Baczyńskiego w 90 rocznicę jego urodzin. Pokazują, jak wspaniałą poezję tworzył, ponadczasową i dziś znakomicie przemawiającą  do młodego pokolenia.

W Konkursie triumfowali:

I miejsce Klaudia Pawlusek z utworem „Dwie miłości”, klasa II h

II miejsce Patrycja Wawszczyk z utworem „Biała magia” ,klasa I a

III miejsce Karol Pawluszek z utworem „Nocą”, klasa I h

Jury, w składzie: prof. Anna Kolarz, prof. Halina Dryja oraz prof. Adam Kwaśniewski przyznała wyróżnienia za ciekawą interpretację:

Oskar Tobołkiewicz – „Z głową na karabinie”, klasa IIIh

Jakub Mączyński – „Pragnienia”, klasa II g

Jakub Radej- „Świętość”, klasa Ig