Dzień Patrona Szkoły

16 kwietnia 2014 r. 

Harmonogram uroczystości:

9.00 – 9.30 – uroczysta inauguracja Obchodów Dnia Patrona, sadzenie Drzewek Pamięci
9.40 – 10.10 – Bieg sztafetowy dla uczniów klas pierwszych „Kościuszkowska Mila”
10.15 – 11.20 – Konkurs Wiedzy o Patronie dla uczniów klas pierwszych- Sala Gimnastyczna
11.20 – 13.00 – zawody sportowe- mecz piłki nożnej Reprezentacja Księży kontra Reszta Świata czyli reprezentacja mieszana Szkoły
13.15- Prezentacja wyników klasyfikacji generalnej rozgrywek oraz wręczenie nagród uczestnikom Konkursu Wiedzy, Zawodów Sportowych oraz Konkursu Plastycznego.

Regulamin Konkursu Wiedzy
Wzorem lat ubiegłych mamy przyjemność zaprosić uczniów klas pierwszych naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Patronie Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju – Tadeuszu Kościuszce, przebiegającej pod hasłem: „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”

 

I Część – konkurs wiedzy:
1. Każda klasa typuje 3-osobowy zespół, który będzie ją reprezentował w rozgrywkach;
2. Konkurs wiedzy ma formę quizu;
3. Termin konkursu- 16 kwietnia 2014 roku;
4. Nagrody:
– reprezentanci poszczególnych klas otrzymują oceny z historii
I miejsce – ocena celująca
II miejsce – ocena celująca
III miejsce – ocena bardzo dobra
5. Pozostali uczniowie danej klas muszą zadbać o doping swojej drużyny podczas konkursu wiedzy oraz rozgrywek sportowych. Poszczególne klasy za doping uzyskują dodatkowe punkty doliczane do klasyfikacji generalnej
6. Do końca marca 2014 r. do mgr Barbary Galant należy dostarczyć imienny skład zespołu biorącego udział w quizie (sala nr 1w starym budynku szkoły).
7. Klasa, która uzyska najwyższą ilość punktów w klasyfikacji generalnej(suma punktów z konkursu wiedzy, biegu kościuszkowskiego oraz za doping swojej drużyny) wygrywa nagrodę główną ufundowaną przez Dyrektora Szkoły- dzień wolny od zajęć edukacyjnych połączony z ogniskiem/ grilem.

Konkurs plastyczny polega na wykonaniu portretu Tadeusza Kościuszki w formie zarówno poważnej jak i zartobliwej.

Technika-dowolna.

Format-dowolny.

Prace należy dostarczyć do dnia 14 kwietnia 2014 roku(włącznie) do pracowni nr 15 w „starym budynku”.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę  (cząstkową ) bardzo dobrą z wiedzy o kulturze.

Uczniowie nagrodzonych prac (I, II, III miejsce, ew.wyróżnienie) otrzymują dodatkowo ocenę cząstkową celującą z wiedzy o kulturze.

Zwycięskie prace  trafią na stałe do galerii poświęconej Patronowi Szkoły(Nowy Budynek).

W sprawie quizu proszę sie kontaktować z Panią Barbarą Galant, w sprawie zawodów sportowych z Panem Mariuszem Zarębą, w sprawie konkursu plastycznego z Panią Urszulą Polak.

Proponowana bibliografia:

1. Jan St. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji;
2. Jerzy Kowecki,Tadeusz Kościuszko;
3. Barbara Wachowicz, Nazwę Cię Kościuszko….;
4. Antoni Mirski, Rewolucja Kościuszkowska w Warszawie,
5. Andrzej F.Grabski, W kregu kultu Naczelnika,
6. Wiktor Malski, Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki;
7. Krystyna Śreniowska, Kościuszko bohater narodowy;
8. Artur Śliwiński, Tadeusz Kościuszko;
9. Adam Korta, Tadeusz Kościuszko;
10. Jerzy Śliziński, Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
11. Stefan Bratkowski, Z czym do nieśmiertelności;
12. St. Kieniewicz, A. Zahorski, W.Zajewski, Trzy powstania narodowe;
13. J.A.Konopka, Lettres de Soleure de Tadeusz Kosciuszko 1815-1817. Listy z Solury…….;
14. Stefan Papee, Kościuszko w literaturze polskiej, Antologia 1776-1946;
15. Krystyna Śreniowska, Tadeusz Kościuszko-bohater narodowy. Opinie współczesnych i potomnych, W-wa 1073
16. Kopczewski Jan ST.: Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko;
17. Powstanie kościuszkowskie 1794 : Dzieje militarne. Pod red. Tadeusza Rawskiego. Warszawa: Egros, 1994;
18. Zamorski Andrzej: Naczelnik w sukmanie. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990;
19. Szyndler Bartłomiej: Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817. Warszawa: Bellona, 1991;