Wojciech Kumoń – tegoroczny maturzysta
laureatem ogólnopolskiej olimpiady matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”.

wojtekWojciech Kumoń, uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Kościuszki  w Busku-Zdroju, został laureatem ogólnopolskiej olimpiady matematycznej „O Diamentowy Indeks AGH”. Wojtek przebrnął pomyślnie wszystkie trzy etapy olimpiady  organizowanej corocznie przez krakowską uczelnię i zgodnie z procedurą otrzymał indeks na większość prestiżowych kierunków tej uczelni. Oczywiście warunkiem koniecznym, aby mógł rozpocząć studia, jest pomyślne zdanie matury. Wojciech Kumoń jest uczniem klasy o profilu matematyczno- fizycznym i do olimpiady przygotowywał się pod kierunkiem swojego nauczyciela matematyki pana Janusza Ciby.

Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Olimpiada składa się z trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:  zawodów szkolnych,  okręgowych i zawodów centralnych. Zawody centralne olimpiady są organizowane w siedzibie AGH. Laureaci olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Do pierwszego etapu  tegorocznej olimpiady z matematyki  przystąpiło w całym kraju 1300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach centralnych o indeks AGH walczyło już tylko 322 osoby.

Wojtek swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, swoim uzdolnieniom matematycznym i regularnym uczęszczaniem na różne  zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne z matematyki, jakie oferuje szkoła. Za Wojtka trzymała kciuki cała klasa 3B wraz z wychowawcą panią Dorotą Mikułą – Ruszyncew. Swoim osiągnięciem Wojciech Kumoń wpisał się na listę olimpijczyków I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju i dołączył do grona wielu laureatów olimpiad i konkursów z różnych przedmiotów.

Osobiste gratulacje Wojtek otrzymał od dyrektora szkoły pana Tomasza Galanta i swojego nauczyciela matematyki pana Janusza Ciby, który nie krył satysfakcji z sukcesu swojego ucznia.