DSC_0001W ramach realizowanego w szkole programu edukacji antydyskryminacyjnej  „Bez uprzedzeń”  zaprezentowano na Białej Sali wystawę

 „Berlin- Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do Praw Człowieka”

(projekt realizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii, organizaję pożytku publicznego pracujacą na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób homo-, Bi- i transseksualnych.)

 Wystawa nie tylko dokumentuje proces wykluczania i prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskim reżimie totalitarnym, ale także  zwraca uwagę na ochronę prawną osób LGBT funkcjonującą we współczesnym świecie- tzw. Zasady Yoguakarty.

W 2006 roku po konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników oraz International Service for Human Rights, grupa wybitnych ekspertów z 25 państw przyjęła jednogłośnie deklarację „Zasady Yogyakarty”. Deklaracja zawiera 29 zasad nawiązujących do artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdej zasadzie towarzyszą szczegółowe zalecenia pod adresem państw. Sprawozdawca spotkania prof. Michael O’Flaherty jest członkiem Komitetu Praw Człowieka. Jednym ze współautorów i sygnatariuszy jest prof. Roman Wieruszewski, dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

 Zapamiętaj!

 „Gdzie tak naprawdę zaczynają się prawa człowieka? W małych miejscach nieopodal domu- tak małych, że nie znajdą się na żadnej mapie świata. A jednak są światem pojedynczego człowieka: sąsiedztwo, w którym mieszka; szkoła lub uniwersytet, dzie się uczy; fabryka, gospodarstwo rolne lub biuro, w którym pracuje.

To są miejsca, w których każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko dąży do sprawiedliwości, równych szans oraz równej godności i wolności od dyskryminacji. Jeśli prawa te nie nabiorą znaczenia właśnie tam, niewiele będą znaczyć gdziekolwiek indziej.” (Eleonor Roosevelt).