rośliny25Ilona Mącznik i Kamila Radej z klasy I h zajęły II miejscekonkursie na prezentację multimedialną pt.: „Rośliny – cennym skarbem Ponidzia”. Uczennice zaprezentowały swoją pracę podczas finału konkursu w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Jako jedną z nagród otrzymały wycieczkę po Ponidziu. Organizatorami konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Opiekun uczennic: Ewelina Szymczyk-Krzemińska