inni15 maja 2014 r., młodzież naszej szkoły wzięła udział w debacie, która odbyła się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Debata jest w elementem Kampanii Społecznej „Inni – nie gorsi”, której organizatorami są Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.Debata miała na celu poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów. Młodzież wykazała zainteresowanie tematem uczestnicząc aktywnie w dyskusji.