Profil.1W maju br. odbyły się XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod nazwą “Podajmy dłoń rodzinie”, organizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.  W ramach tych dni prowadzone były w naszej szkole różnorodne działania profilaktyczno – edukacyjne mające na celu promowanie wartości rodziny oraz życia bez przemocy. W dniu 19 maja odbyły się  warsztaty dotyczące poprawnej komunikacji w rodzinie, skutecznego zarządzania sobą oraz współczesnych zagrożeń. W w/w zajęciach wzięli udział uczniowie I LO, a  prowadzone były przez psychologów PCPR oraz przedstawiciela KPP w Busku.