19 marca 2014 r. tegoroczni maturzyści udali się na autokarową pielgrzymkę do Częstochowy. W zaplanowanym przez katechetów wyjeździe wzięło udział ponad 200 uczniów naszego Liceum pod opieką 15 nauczycieli na czele z p. Dyrektor mgr Anna Kolarz.

Maturzyści uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu przez J. E. Biskupa Mariana Florczyka, który skierował do młodzieży słowa o mądrości. Następnie młodzież wzięła udział w drodze krzyżowej na Jasnogórskich Walach. Modlitwa zawierzenia Matce Bożej matury i dalszej drogi życia przed Cudownym Obrazem zakończyła oficjalną część pielgrzymki.

Na Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza Święta w dzień rozpoczęcia matur 5 maja 2014 o światło i mądrość Ducha Świętego oraz o Boże błogosławieństwo dla maturzystów naszego Liceum na czas egzaminów i wyborów związanych z dorosłym życiem.

Maturzyści w ramach podziękowań zamówili również na Jasnej Górze Mszę Świętą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi naszego Liceum oraz Internatu, która zostanie odprawiona 20 maja 2014 r.