W piątek, 20 września 2019 roku, w kilkudziesięciu miastach Polski młodzież zorganizowała pikiety w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Inicjatorką protestu jest Greta Thunberg, szwedzka nastolatka, która jeszcze kilka miesięcy temu samotnie manifestowała przed sztokholmskim parlamentem, domagając się od światowych przywódców podjęcia zdecydowanych działań na rzecz obrony ludzkości przed klimatyczną katastrofą. Dziś protestujących nastolatków są już miliony na całym świecie.

My także dołączyliśmy się do tej szlachetnej akcji. Pikieta Młodzieżowego Strajku Klimatycznego rozpoczęła się pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza. Wzięli w niej udział nie tylko uczniowie wielu kieleckich szkół, ale także zwyczajni przechodnie. Następnie uczestnicy przemaszerowali wzdłuż kieleckiego deptaka czyli ulicy Sienkiewicza aż po skrzyżowanie z ulicą Żelazną czyli dworzec kolejowy. Niesiono transparenty, skandowano hasła, uczestnikom towarzyszyła muzyka i ….bardzo życzliwa reakcja mieszkańców Kielc.

Słoneczne popołudnie spędziliśmy w siedzibie Galerii BWA przy ulicy Kapitulnej, gdzie Regionalne Centrum Wolontariatu przygotowało przedsięwzięcie, tzw. Żywą Bibliotekę. Co to jest ŻB? To dobrowolne, oparte na szacunku i tolerancji, spotkanie z rozmaitymi ludźmi, z ich różnorodnością i odmiennością, to możliwość kilkunastominutowej rozmowy pomagającej przełamać uprzedzenia, obalić stereotypy, poszerzyć własne horyzonty. W ciągu dwóch godzin mogliśmy poznać problemy ludzi wykluczonych lub dyskryminowanych np. z powodu choroby, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Dzięki rozmowom z wolontariuszami, naszymi rówieśnikami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Włoch mogliśmy się także sporo dowiedzieć o nas samych np. jak jesteśmy jako Polacy postrzegani przez obcokrajowców w Europie, ale także jak obcokrajowcy czują się w naszym kraju, w którym coraz bardziej dostrzegalne są przejawy ksenofobii i nietolerancji.

Udział w spotkaniu był cennym doświadczeniem. Mamy nadzieję że Żywa Biblioteka zawita także kiedyś do Buska.