Z wielką dumą informujemy, że Michał Bydłosz, uczeń klasy IIIB, znalazł się w gronie trzydziestu najlepszych znawców tematu w kraju i uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Statystycznej. II etap zawodów centralnych Olimpiady odbył się 13 marca 2019 roku w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. W przygotowaniach do Olimpiady wspierała ucznia pani Katarzyna Tometczak – Morus.

Serdecznie gratulujemy Michałowi oraz pani profesor i życzymy dalszych sukcesów!