Konkurs odbył się 23 listopada 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Zadaniem uczestników było wystąpienie w imieniu jednej ze stron sporu w sprawie cywilnej o naruszenie dobra, jakim jest wizerunek osoby (zarzut umieszczenia na koszulce typu t-shirt i publicznego prezentowania wizerunku osoby – bez jej wyraźnej zgody). Reprezentując „pozywającego”, którego bardzo niekorzystna fotografia posłużyła do „ozdobienia” koszulki, należało udowodnić, że naruszono jego prawo do ochrony wizerunku; występując w imieniu „pozwanego” trzeba było dowieść, że takie wykorzystanie wizerunku nie doprowadziło do naruszenia jego dóbr osobistych.                   

Julia relacjonuje: „Odkąd pamiętam interesowałam się prawem, a na moich półkach można znaleźć liczne kodeksy. Ponadto uważam, że sposób wypowiadania się, posługiwanie się poprawnie ojczystym językiem to poniekąd przejaw patriotyzmu. Postanowiłam połączyć zamiłowanie do nauk prawniczych oraz zdolność swobodnego wypowiadania się i  zdecydowałam się na udział w VI Prawniczym Konkursie Krasomówczym, który odbył się 23 listopada 2018 r w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im.prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Moje zadanie opierało się na wygłoszeniu mowy odnośnie ochrony wizerunku w przestrzeni publicznej. W drodze losowania, musiałam ,,reprezentować” interesy powoda. W swoim wystąpieniu poza licznymi artykułami prawnymi, odwołałam się również do jakże istotnej – kwestii moralnej. Mowa, którą prezentowałam nie mogła przekroczyć pięciu minut. Muszę przyznać, że kwestia czasu była dla mnie dużym ograniczeniem. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, na sali spotkałam wielu młodych ludzi, bardzo dobrze przygotowanych i charyzmatycznych. (Tym bardziej GRATULUJEMY).

Fakt, że udało mi się zająć pierwsze miejsce jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, zważając na to, że przeciwnicy z którymi musiałam się zmierzyć reprezentowali niebywale wysoki poziom.”