Informujemy, że w wyniku wyborów do Prezydium Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przewodniczącym został Karol Zdziebło z kl. 2H, zastępcą przewodniczącego została Katarzyna Cepuchowicz z kl. 2E, skarbnikiem szkoły została Aleksandra Lalewicz z kl. 2G.

Nowemu Zarządowi życzymy dużo sukcesów i satysfakcji w pracy samorządowej szkoły a wszystkich chętnych zapraszamy do efektywnej współpracy.

Skład Prezydium:

  1. Zdziebło Karol kl. 2H – przewodniczący
  2. Cepuchowicz Katarzyna kl. 2E – z-ca
  3. Lalewicz Aleksandra kl. 2G – skarbnik
  4. Pajor Natalia kl. 2E – członek
  5. Błąd Julia kl. 1A – członek

Janusz Ciba